Nabard bank Loan Application

Nabard bank Loan : डेअरी फार्मिंग योजना अर्ज

 • प्रथम तुम्हाला दुग्धशाळेचा प्रकार ठरवावा लागेल.
 • नाबार्ड योजनेंतर्गत डेअरी फार्म उघडायचे असल्यास जिल्ह्यातील नाबार्ड कार्यालयात जावे लागेल.
 • जर तुम्हाला लहान डेअरी फार्म उघडायचे असेल तर तुम्हाला तुमच्या जवळच्या बँकेतून माहिती घ्यावी लागेल.
 • बँकेत गेल्यावर तुम्हाला सबसिडी फॉर्म भरावा लागेल.
 • जर तुमच्या अर्जाची कर्जाची रक्कम वाढली असेल, तर तुम्हाला तुमचा प्रकल्प अहवाल नाबार्डकडे सादर करावा लागेल.

 

कागदपत्रे 

 • जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ग्राउंड पेपर
 • आधार कार्ड किंवा इतर फोटो ओळखपत्र
 • कार्ड पुरावा
 • व्युत्पन्न प्रमाणपत्र
 • आयकर रिटर्न
 • जात प्रमाणपत्र
 • प्रकल्प अहवाल (कृती अरखडा)
 • तारण पुरावा
 • मोबाईल